امروز پنج شنبه  31 مرداد 1398

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان: خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکلان بدرگاهت ومقرر کن در آن از کامروایان حضرتت ومقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت ای نهایت همت جویندگان.

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان: خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکلان بدرگاهت ومقرر کن در آن از کامروایان حضرتت ومقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت ای نهایت همت جویندگان.

نظر شما
کد بالا را وارد کنید:
نظر های بازدیدکنندگان