امروز يك شنبه  28 مهر 1398

حکم سرپرستی مدیرکل فنی معاونت صدا

جلسه اعطای حکم سرپرستی مدیرکل فنی معاونت صدا

در تاریخ 1398/3/26 حکم سرپرستی مدیرکل فنی معاونت صدا، توسط جناب آقای دکتر شاه آبادی معاونت محترم صدا؛ به جناب آقای مهندس مهدی زارعی اعطا شد.

نظر شما
کد بالا را وارد کنید:
نظر های بازدیدکنندگان