امروز يك شنبه  28 مهر 1398

شما گزارشگر نقص فنی باشید

اگر شنونده یکی از شبکه های رادیوئی در کشورهستید و صدای آن شبکه دارای مشکلات فنی (شامل قطعی، نویز، کیفیت پایین و...) می باشد؛ لطفاً جهت اصلاح آن را به ما گزارش نمائید.