امروز يك شنبه  28 مهر 1398

team member photo
مهندس مهدی زارعی

سرپرست اداره کل فنی صدا

team member photo
آقای سید احمد شریعت مغانی

مدیر فناوری اطلاعات

team member photo
آقای رضا علائی

مدیرپشتیبانی فنی تولید

team member photo
آقای حامد اسلامی

مدیر رپرتاژ

team member photo
آقای مهدی زارعی

مدیر صدابرداران تولید و پخش

team member photo
آقای مهران زرین پور

مدیر نظارت و ارزیابی فنی

team member photo
آقای مهدی حسینی

مدیر فنی پخش

team member photo
آقای محسن غفاری

مدیر بهره برداری پانزده خرداد

team member photo
آقای مجتبی سخائی

مسئول صدابردارن پخش

team member photo
آقای محمدجواد حسینعلی

مسئول صدابردارن تولید