امروز جمعه  31 فروردين 1397

نسخه آزمایشی

team member photo
مهندس غیاثوند

مدیر کل فنی صدا

team member photo
آقای سید احمد شریعت مغانی

مدیر فناوری اطلاعات

team member photo
آقای رضا علائی

مدیرپشتیبانی فنی تولید

team member photo
آقای حامد اسلامی

سرپرست رپرتاژ

team member photo
آقای مهران زرین پور

مدیر نظارت و ارزیابی فنی

team member photo
آقای مهدی حسینی

مدیر فنی پخش

team member photo
آقای محسن غفاری

سرپرست بهره برداری پانزده خرداد

team member photo
آقای مهدی زارعی

مسئول صدابردارن تولید