امروز يك شنبه  28 مهر 1398

توضیحات معرفی واحد ها

مدیریت صدابرداران تولید و پخش


الف : بخش صدابرداران پخش

1-تنظیم شیفت­های صدابرداری روزانه و برنامه های زنده و صدابردار رزرو استودیوهای پخش

2- تهیه و تنظیم گزارش معایب فنی استودیو و ارسال به بخش فنی.

3-  تنظیم گزارش کار و ارائه به مدیر مربوطه

 ب: بخش صدابرداران تولید

1-تنظیم و تخصیص صدابردار جهت ضبط برنامه های مختلف رادیویی

2-اختصاص استودیو متناسب با نوع برنامه

3-تنظیم گزارش کار استودیوها و ارائه به مدیر مربوطه

4- تهیه و تنظیم گزارش معایب فنی استودیو و ارسال به بخش فنی

5-  بهره برداری و تحویل اتاقهای ادیت ، ضبط تلفنی – تبدیل و تکثیر و بازشنوایی به عوامل استفاده کننده

6- تهیه و تنظیم گزارش معایب فنی باکسهای تدوین و ارسال به بخش فنی

7-تخصیص صدابردار برای باکسهای تبدیل و تکثیر

8- تنظیم گزارش کار باکسهای تدوین و ارائه به مدیر مربوطه


واحد صدابرداران تولید در حال حاضر کار ضبط 12 شبکه رادیویی را عهده دار می­باشند و روزانه  110-90 ساعت برنامه در داخل استودیوهای تولید ضبط می­شود، با توجه به تغییر ضبط از سیستم آنالوگ به دیجیتال، داشتن نیروهای کارآمد و حرفه­ای از ملزومات مورد نیاز به شمار می­آید.

 

مدیریت فنی پخش


 

این مدیریت، کلیه خدمات پشتیبانی، نگهداری وسرویس دهی استودیوهای پخش شبکه های رادیویی گفتگو، صبا، فصلی،  رادیو اینترنتی ترتیل را بر عهده داشته  و همچنین رابط اداره کل فنی صدا جهت پیگیری و بررسی مسائل فنی شبکه های ایران، جوان، قرآن، آوا، پیام، سلامت، اقتصاد، ورزش، فرهنگ و تهران می باشد. علاوه بر آن وظیفه پشتیبانی فنی رادیو نمای کلیه شبکه ها نیز بر عهده این مدیریت است.

 1. پشتیبانی فنی، تعمیرات و نگهداری تجهیزات فنی استودیوهای پخش رادیو صبا،گفت و گو، ترتیل، استودیوهای رزرو و باکسهای ضبط تلفنی
 2. مدیریت ارتباطات شبکه ای استودیوها و دفاتر پخشِ مرتبط با شبکه ها شامل اینترنت و شبکه اتوماسیون ساعت،رادیو نما
 3. ضبط برنامه های پخش شده (شاهد) و مدیریت دسترسی عوامل شبکه ها به آرشیو برنامه ها
 4. پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای موجود در حوزه پخش شامل استودیوهای پخش ساختمان 9 دی و دفاتر مرتبط با شبکه های رادیو
 5. ایجاد و به روزرسانی شناسنامه – سخت افزاری و نرم افزاری- برای کامپیوترها جهت دسترسی بهتر در آینده
 6. پشتیبانی انفورماتیک رادیونما، پخش ساختمان شیشه ای و پخش قدیم
 7. نظارت بر صحت انتقال سیگنال و رفع عیب سخت افزاری و نرم افزاری سیستمهای مرتبط
 8. مانیتورینگ شبکه های رادیونما و پیگیری قطع شدن های احتمالی از واحدهای مربوط به زنجیره سیگنالی (شامل SDH، ماهواره، ارتباطات زمینی، مانیتورینگ و...)
 9. هماهنگی و درخواست سرویس از واحدهای تاسیسات، خدمات عمومی و...
 10. ارتباط با واحدهای دیگر در زنجیره ارتباط سیگنال شامل واحد سیار، SDH ، نودال 9دی، ماهواره، مانیتورینگ و...
 11. توسعه زیرساخت ارتباطات بین استودیویی و نودال از قبیل بستر صدای دیجیتال،AOIP و...
 12. تعیین وتامین نوع ومیزان تجهیزات وامکانات فنی موردنیازپخش شبکه های صدا برپایه نوع خدمات درخواستی برنامه سازان
 13. بررسی، استخراج، تدوین و طبقه بندی اطلاعات فنی کاربری مورد نیازمدیرکل و ارائه عملکرد مجموعه خود با تنظیم گزارشهای متناسب با هر بخش به مدیر کل فنی و بخش آمار و اطلاعات فنی .
 14. اعلام نیاز و پیگیری تجهیزات فنی و قطعات و لوازم یدکی موردنیاز از انبار
 15. تنظیمات ادواری وروتین تجهیزات انالوگ ودیجیتال براساس استانداردهای فنی سازمان
 16. تهیه پرونده های تعمیراتی و نصبی سیستمهای آنالوگ و دیجیتال استودیو ها و.....
 17. تهیه و تنظیم گزارش های هر شیفت ( که در سامانه تحت وب  ثبت می شود)
 18. آموزش و بازآموزی نیروهای فنی با توجه به تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جدید
 19. آموزش و آشنایی تهیه کنندگان شبکه ها با توجه به نصب تجهیزات جدید و اتوماسیون پخش
 20. پی­گیری اشکالات احتمالی قطع فرستنده و سکوت پخش
 21. ارائه گزارش­های تدوین شده به مدیرکل فنی صدا

 

حیطه وظایف تعمیرات ونگهداری وتوسعه فنی استودیوهای پخش صدا واتاقهای جانبی ساختمان شیشه ای

 1. استودیوی پخش رادیوشامل رادیوهای گفت و گو، صبا، رادیو اینترنتی ترتیل و رادیوی مناسبتی به همراه استودیوهای رزرو
 2. باکسهای ضبط تلفنی
 3. باکسهای ادیت و نظارت
 4. دفاتر شبکه ها
 5. نودال

 حیطه وظایف انفورماتیک ساختمان 9 دی، شیشه ای و پخش قدیم

 1. دفاتر شبکه ها و مدیران پخش، صدابرداران، نظارت و...
 2. باکسهای ادیت
 3. رادیونما
 4. استودیوهای پخش شیشه ای
 5. نرم افزار اتوماسیون تولید و پخش ساعت کلیه شبکه های رادیویی
 6. ضبط تلفنی سارا

تجهیزات سخت افزاری شامل تجهیزات شبکه وسوییچ های مربوط به اتوماسیون تولیدوپخش وآرشیومستقردرساختمانهای پخش می باشد که وظیفه نگهداری آن و نرم افزاری و دیتابیس سیستم­های فوق بر عهده مدیریت انفورماتیک پخش حوزه صدا با برقراری شیفت فنی شبانه روزی میباشد.

حیطه وظایف رادیو نما

 1. ارتباط با مسئولین پخش شبکه های رادیویی و اخذ محتوا (شامل اسلاید برنامه ها، لوگو، زیرنویس و...) از آنها جهت پخش
 2. بارگذاری محتوای پخش بر روی سرور هر شبکه از طریق playout های مرتبط با توجه به کنداکتور برنامه های هر شبکه
 3. ارتباط پویا و روزانه با استودیوهای پخش و مسئولینِ پخش شبکه ها جهت تغییرات احتمالی کنداکتور و برنامه های مناسبتی
 4. پشتیبانی فنی تجهیزات مرتبط با پخش رادیونما

 

نحوه پشتیبانی همکاران فنی:

پشتیبانی فنی و سایر وظایف مربوطه از طریق برقراری سه شیفت 8ساعته توسط مهندسین، کمک مهندسین، تکنسین ها و کارگران فنی به صورت شبانه روزی انجام  می گردد.

مدیریت پشتیبانی فنی تولید 


مدیریت پشتیبانی فنی تولید، نگه­داری و پشتیبانی از 29 استودیوی تولید، 30 باکس ­تدوین و کلیه درخواست­های فنی مورد نیاز شبکه ­های رادیویی مستقر در ساختمان شهدای رادیو را عهده دار می­ باشد. این مدیریت در طراحی و بستر سازی مناسب در حوزه فنی تولید و ارائه مدل­ های کاربردی در سرویس­ های گوناگون از جمله تجهیزات استودیویی، اتوماسیون و زیر سیستم­ های تولید برای افزایش سطح کیفی تولیدات محتوای به ویژه در بخش رسانه­ های نوین تلاش می­ نماید.

 

واحدهای زیر مجموعه:

الف- نگه­داری و تعمیرات استودیوهای تولید :

 1- طراحی، کارشناسی و نصب تجهیزات صوتی آنالوگ و دیجیتال در استودیوهای تولید

2- سرویس فیزیکی ادواری تجهیزات فنی استودیوها
3- نگه­داری و تعمیرات تجهیزات آنالوگ و دیجیتال استودیویی
4- نظارت و کنترل کیفی بر صحت عملکرد و کالیبراسیون سیستم­ های تولید مطابق با دستورالعمل قوانین و مقررات ابلاغی معاونت فنی سازمان
5- اعلام نیاز و پیگیری تجهیزات از انبار سازمان یا خارج از سازمان .

6- تهیه RFP و LOM برای به روز رسانی تجهیزات استودیوها
7-آموزش و آشنایی نیروهای فنی با توجه به تجهیزات جدید نصب شده و سیستم اتوماسیون تولید
8-آموزش و آشنایی تهیه کنندگان شبکه ها با توجه به نصب تجهیزات جدید و اتوماسیون تولید

9- نگه­داری و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه­هایUPS استودیوهای تولید

10- تهیه پرونده های تعمیراتی مربوط به تجهیزات استودیوهای تولید

11- تهیه و تنظیم گزارش های روزانه، هفتگی و ماهیانه جهت ارائه به مدیرکل فنی صدا

12- نظارت بر بهره برداری صحیح ازتجهیزات فنی استودیوها توسط عوامل برنامه ساز شبکه­ های رادیویی

13- ایجاد بستر مناسب بمنظور پخش زنده برنامه­ های رادیویی از استودیوهای تولید

 

ب -  نگه­داری و تعمیرات باکس ­های تدوین:

 1- نصب و راه اندازی تجهیزات فنی باکس­ های تدوین
2- نگه­داری باکس­ های ادیت و تبدیل و تکثیر
3- نگه­داری باکس ­های ضبط تلفنی
4- سرویس فیزیکی ادواری باکس ­های تدوین
5-  تنظیمات دائمی تجهیزات باکس­ های تدوین براساس استانداردهای فنی سازمان

6- تعمیرات تجهیزات مربوط به باکس­ های تدوین
7- تهیه پرونده های تعمیراتی و نصبی سیستم ­های باکس­ های تدوین

 

فعالیت های دیگر

1- پوشش فنی سالن کنفرانس و آمفی ­تئاتر به جهت برگزاری جلسات و همایش ­های شبکه ­های رادیویی

2- نصب، سرویس ،نگه­داری و تعمیرات مربوط به تجهیزات صوتی و تصویری سالن کنفرانس و آمفی­ تئاتر

3- تعمیرات و نگه­داری تجهیزات صوتی و تصویری منصوبه در دفاتر مدیران شبکه ها و گروه­ها

4- پیگیری و ارسال تجهیزات تصویری  جهت  تعمیر به نمایندگی­ های مجاز

5- برقراری ارتباط صوتی و تصویری تجهیزات با یکدیگر در دفاتر مدیران محترم شبکه­ ها، گروه­های برنامه ساز

6- کارشناسی و پاسخ­گویی به درخواست­های فنی دفاتر مدیران و گروه­های شبکه ­های رادیویی

 

 

 

مدیریت نظارت و ارزیابی فنی


براساس رویکرد سازمان جهت کیفی­سازی و تاکید ریاست محترم سازمان مبنی بر فراهم کردن زیر ساخت فنی مورد نیاز رصد دائمی پخش برنامه های رادیوئی و رفع کامل قطع لحظه ای برنامه های رادیو، اداره کل فنی صدا با طراحی سیستم جامع مونیتورینگ شبکه­های رادیوئی و تشکیل کمیته کیفی سازی صدا و تخصصی رادیو، بررسی مستمر و تجزیه و تحلیل اشکالات کیفی صدا را با حضور کارشناسان و متخصصین بسرعت در دستور کار خود قرارداد.

در این سیستم امکان تهیه آمار و منحنی تحت عناوین گوناگون شامل:

 • بررسی بیشترین و کمترین اشکالات در شبکه ها
 • بررسی بیشترین و کمترین اشکالات در ساعات شبانه روز
 • بررسی کاهش یا افزایش تعداد اشکالات فنی استودیوهای تولید یا پخش

شرح فعالیت مدیریت نظارت و ارزیابی فنی :

سیستم مونیتورینگ شبکه های رادیوئی:    

 1.  تدوین فرمهای نظارت و ارزیابی فنی و صدابرداری متناسب با استودیوهای تولید، پخش و واحدهای سیار جهت ارائه به بخشهای کنترل و نظارت فنی پشتیبانی فنی و صدابرداران تولید، پخش، رپرتاژ، مرکزپانزده خرداد، تهیه و ارائه گزارش­های مستند به مدیرکل براساس فرمهای تدوین شده به منظور برطرف شدن هرگونه اشکال فنی و صدابرداری
 2. ارائه طرح و اجرای پروژه­های توسعه و نگهداری شبکه، نصب و راه­اندازی استودیویی

 3. بررسی طرح­های آموزشی در جهت ارتقاء سطح عوامل فنی و صدابردار با هماهنگی واحد آمار و اطلاعات فنی.

 4. بررسی و ارزیابی تجهیزات فنی، بررسی درخواست نیاز تجهیزات از­واحدهای مختلف معاونت صدا و تامین نیاز آنها براساس بودجه و تجهیزات موجود، ارزیابی کیفیت تجهیزات مختلف برای اداره­کل­فنی درمعاونت صدا .

 5. تشکیل کمیته کارشناسی جهت بررسی، نظارت وارزشیابی برنامه­ها به جهت فنی و صدابرداری و ارائه گزارش به مدیرکل جهت انجام اقدامات لازم .

 6. انجام مطالعات لازم به منظور شناسایی پیشرفت­ها و استانداردهای فنی وانفورماتیکی قابل استفاده در معاونت صدا.

 7. دریافت و تکمیل دستورالعمل­ها و سیاست­های جدید از معاونت فنی و ارائه به مدیرکل فنی صدا برای ابلاغ.

 8. ایجاد هماهنگی برای تولید و استقرار سیستم ارایه خدمات در فضای مجازی با دسترسی آسان کاربران فضای مجازی به همه مدیاهای معاونت صدا خصوصا سیستم تولید و پخش با امکان انتقال فایل­های پیوستی آنها (متن، عکس، فیلم و غیره) در چرخه تولید و امکان شناسایی و جستجوی مستقل آیتم­های برنامه­های رادیویی

 9. طراحی و توسعه چرخه تولید، انتقال و انتشار برنامه ها و متناسب سازی دیگر سیستم های عملیاتی و اطلاعاتی با این چرخه با مشارکت واحدهای ذیربط.

 10. بررسی و ارزیابی کیفیت تجهیزات فنی موجود و تحویل­شده برای بهره­برداری در معاونت صدا.

 11. اعمال کـنترل و نظارت بر اجرای دستورالعمل­های فنی ابلاغ شده توسط مدیرکل فنی صدا.

 12. بررسی عملکـرد دستگاههـا و وسایل فنـی در مقـایسه با استانـداردهای تـدوین شده و ارزیابی عملکـرد فنـی و تخصصی واحـدهای زیر پـوشش اداره­کـل فنـی صدا.

 13. بررسی عملکرد فنی بخشهای مرتبط، به ویژه بخش هایی مانند تولید، پخش، آرشیو و فضای مجازی وفناوری اطلاعات

 14. بررسی و علت­یابی مشکلات و خرابی دستگاه ها و دستیابی بر علل بروز آنها و تهیه و ارائه پیشنهادهای لازم.

 15. نظارت و ارزیابی فنی تجهیزات تولید، فرستنده­ها و استودیوهای معاونت صدا

 16. گردآوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کیفی عملکرد عوامل فنی و صدابرداران

 17. نظارت و رصد انتشار شبکه­های رادیویی در زیرساختهای مختلف (فرستنده­های FM و AM، گیرنده­های دیجیتال ، اینترنت، ماهواره­ و .....)  و پیگیری حل مشکلات احتمالی.

 18. تهیه و تنظیم مجوز قطعی پرداخت عوامل زیر مجموعه و ارسال آن به بخش آمار و اطلاعات بمنظور تطبیق و تأیید.


کنترل و نظارت فنی پشتیبانی فنی تولید، پخش، رپرتاژ، مرکزپانزده خرداد:

1.نظارت وبازدید از استودیوهای تولید، پخش و رپرتاژ هنگام ضبط و پخش برنامه­ها جهت کنترل فنی صحت و درستی عملکرد تجهیزات.

2.بررسی و کنترل کیفیت فنی صدا در برنامه­های تولیدی، پخش و رپرتاژ  مطابق با استانداردهای سازمان

3.کنترل و نظارت کیفیت فنی سرویس­های روزانه و ماهانه استودیوهای تولید، پخش، رپرتاژ، باکسهای  تدوین، تجهیزات گروهها، نودال، دفاتر ستادی، آرشیو، باکسهای ادیت، ضبط تلفنی، بازشنوایی، تبدیل و تکثیر.

4.کنترل و نظارت کیفیت فنی تعمیرات تجهیزات استودیوهای تولید، پخش، رپرتاژ، باکسهای تدوین، تجهیزات گروهها، نودال، دفاتر ستادی، آرشیو، باکسهای ادیت، ضبط تلفنی، بازشنوایی، تبدیل و تکثیر.

5.کنترل و نظارت بر عدم ورود و استفاده از موارد ممنوعه در استودیوهای تولید و پخش و رپرتاژکه باعث آسیب به تجهیزات فنی می­شود.

6.ارائه گزارش­های تدوین شده ماهانه و موردی برای مدیر­کل فنی صدا .


کنترل و نظارت فنی صدابرداران تولید، پخش، رپرتاژ، مرکزپانزده خرداد:

 1. نظارت و ارزیابی فرآیند صدابرداری دراستودیوهای تولید و پخش و رپرتاژ براساس فرمهای تدوین شده هنگام ضبط و پخش برنامه­ها

 2. ارائه گزارش کار براساس فرمهای تنظیم شده برای مدیریت نظارت و ارزیابی فنی

 3. با توجه به راه اندازی سیستم جامع مانیتورینگ شبکه­های رادیوئی، درحال حاضر امکان کنترل کیفی فنی و صدابرداری کلیه شبکه­های رادیوئی فراهم است. در جلسات روتین کمیته تخصصی صدا، اشکالات ثبت شده توسط سیستم، مورد بررسی قرارگرفته وگزارشات مربوطه به مدیران فنی سازمان، صدا وشبکه­های رادیوئی ارسال و درآینده­ای نزدیک اشکالات ثبت شده درسیستم به حداقل رسیده و بحث هم لولسازی شبکه­های رادیوئی را پس از سالها شاهد باشیم. از آنجائیکه جلسات با رویکردکیفی­سازی شبکه­های رادیوئی در زمینه­های فنی (استودیوهای تولید و پخش، خطوط ارتباطی و فرستنده­ها)، صدابرداری و کیفیت محتواهای آرشیوی براساس مستندات ثبت شده توسط سیستم برگزار می­گردد

 

 

مدیریت بهره­ برداری فنی 15 خرداد


مدیریت بهره برداری فنی 15 درحال حاضر نگهداری، تعمیرات، سرویس و آماده سازی تجهیزات فنی موجود در مرکز رادیویی پانزده خرداد (رادیو نمایش، اداره کل نمایش و واحدهای ستادی مستقر در مرکز) را بر عهده داشته و خدمات فنی مورد نیاز تولید و پخش برنامه­ های رادیویی و ستادها را انجام می­دهد . پخش شبکه رادیویی نمایش به صورت 24 ساعته مرکز فنی 15 خرداد با داشتن تولید و پخش و فنی با 93 شیفت فنی  124 شیفت پخش نمایش به صورت ماهانه در این مرکز انجام می­شود و کلیه امور فنی این شبکه از تولید تا پخش و کلیه امور فنی تولیدات اداره کل نمایش برای تمام شبکه­ های رادیویی معاونت صدا و برنامه نمایشی الف از تولید تا تحویل به شبکه­های رادیویی و کلیه امورپشتیبانی انفورماتیک نیز برعهده این امور می­باشد.

بخش­های فنی مرکز پانزده خرداد :

الف . پشتیبانی  فنی تولید و پخش

ب :  پشتیبانی انفورماتیک

ج: هماهنگی صدابرداران


الف پشتیبانی  فنی تولید و پخش :

 • نگهداری و تعمیرات، سرویس و تنظیم دستگاهها و تجهیزات فنی استودیوهای تولید و پخش، دفاتر ستادی، آرشیو، باکسهای ادیت، ضبط تلفنی، بازشنوایی، تبدیل و تکثیر و گروهها

 • نصب و راه اندازی تجهیزات استودیوها و باکسهای تبدیل و تکثیر و باکسهای ضبط تلفنی و تجهیزات فنی شامل میکسر– CD PLAYER- EFFECTOR- HYBRTD و...

 • سرویس فیزیکی ادواری استودیوها و باکسهای تبدیل و تکثیر و باکسهای ضبط تلفنی و اتاقهای بازشنوایی و تجهیزات فنی

 • نگهداری و تعمیرات تجهیزات استودیویی آنالوگ و دیجیتال و باکسهای تبدیل و تکثیر و باکسهای ضبط تلفنی و اتاقهای بازشنوایی

 • تنظیمات دائمی تجهیزات بر اساس استانداردهای فنی سیگنال استودیویی آنالوگ و دیجیتال و باکسهای تبدیل و تکثیر و باکسهای ضبط تلفنی و اتاقهای بازشنوایی و تجهیزات فنی.

 • تهیه پروژه های تعمیراتی و نصبی سیستمهای آنالوگ و دیجیتال استودیوها و باکسهای تبدیل و تکثیر و باکسهای ضبط تلفنی و اتاقهای بازشنوایی و تجهیزات فنی

 • آموزش و آشنایی نیروهای فنی و تهیه کنندگان شبکه ها با توجه به نصب تجهیزات جدید و اتوماسیون .

 • تهیه پرونده های تعمیراتی و نصبی سیستمهای آنالوگ و دیجیتال

 • کنترل ونظارت بر فنی تعمیرات تجهیزات استودیوهای تولید وپخش، نودال، دفاتر ستادی، آرشیو، باکسهای ادیت، ضبط تلفنی، بازشنوایی ، تبدیل و تکثیر

 • کنترل و نظارت بر سرویس های روتین روزانه، هفتگی، ماهیانه استودیوهای پخش، نودال، آرشیو ،باکسهای ادیت ، ضبط تلفنی ، بازشنوایی ، تبدیل و تکثیر

 • کنترل و نظارت کیفیت فنی صدا طبق استانداردهای تعریف شده

 • نظارت و بازدید از استودیوهای تولید و پخش ونودال هنگام ضبط و پخش برنامه جهت کنترل فنی صحت و درستی عملکرد تجهیزات

 • نظارت و ارزیابی فرآیند صدابرداری در استودیوهای تولید و پخش براساس فرمهای تدوین شده.

 • تهیه و تنظیم گزارشهای روزانه ، هفتگی، ماهیانه، جهت ارائه به مدیر مربوطه

 


ب پشتیبانی انفورماتیک :

 • نیازسنجی، تامین، توزیع و نگهداری و تعمیر رایانه های اداری  واحدهای مستقر در مرکز15 خرداد

 • نیازسنجی، تامین ، توزیع و نگهداری و تعمیر  رایانه­های بخش تولید شامل استودیوها باکس­های ادیت و تدوین، کنترل و نظارت

 • نیازسنجی، تامین، توزیع و نگهداری و تعمیر تجهیزات جانبی رایانه ها شامل پرینتر ، اسکنر و ..

 • مدیریت و نگهداری نودال دیتا و اتاقهای ارتباطی موجود در مرکز (مدیریت سوئیچینگ (

 • نگهداری سرورها وتجهیزات مرتبط با اتوماسیون تولید و پخش صدا

 • نگهداری سرور آنتی ویروس و تهیه نسخه پشتیبان و امنیت اطلاعات شبکه .

 • ورود و خروج منابع صوتی در اتوماسیون تولید و پخش (ingest )

 • توسعه و نگهداری شبکه

 • ارائه گزارش کار به مدیر مربوطه


ج-  هماهنگی صدابرداران:

 • تنظیم شیفت های صدابرداری روزانه و برنامه های زنده و صدابردار رزرو استودیوهای پخش

 • تنظیم شیفت و تخصیص صدابردار جهت ضبط برنامه های تولیدی

 • تخصیص صدابردار برای باکسهای تبدیل و تکثیر

 • اختصاص استودیو متناسب با نوع برنامه تولیدی

 • بهره برداری و تحویل اتاقهای ادیت ، ضبط تلفنی – تبدیل و تکثیر و بازشنوایی به عوامل استفاده کننده

 • تهیه و ارسال گزارش معایب فنی استودیو های تولید و پخش و باکسهای تدوین و ارسال به بخش فنی

 • نظارت و ارزیابی فرآیند صدابرداری در استودیوهای تولید بر اساس فرمهای تدوین شده هنگام ضبط برنامه

 • کنترل و نظارت بر اتاقهای ادیت، ضبط تلفنی و باکسهای تبدیل و تکثیر و بازشنوایی

 •  تنظیم گزارش کار و ارائه آن  به مدیرکل فنی صدا و بخش آمار و اطلاعات فنی.

 

مدیریت رپرتاژ


با توجه به اذعان معاونین صدا در تمام ادوار رپرتاژ صدا حکم ویترین معاونت را داشته که اغلب برنامه ­های مهم از لحاظ امنیتی و حساسیت پخش از قبیل پخش نماز جمعه تهران، سخنرانی مقام معظم رهبری، سخنرانی­های ریاست محترم جمهور و دیگر مسئولین لشگری و کشوری به این امور محول می گردد.

همچنین ضبط کلیه برنامه ­ها و مصاحبه­ ها با مراجع تقلید، مقامات کشوری و  چهره­ های ماندگار و غیره که امکان حضور آنها در سازمان برای ضبط وجود نداشته توسط امور رپرتاژ صورت می­گیرد . ضبط کلیه برنامه ­هایی که استفاده از لوکیشن نهادها و ارگانها در اجرای برنامه ضروری است نیز توسط این امور انجام می­ پذیرد.

پخش زنده کلیه مسابقات ورزشی ( لیگ برتر کشتی و ...) توسط این امور انجام می­شود. همچنین تجهیز ادوات فنی و مسئولیت کمیته اجرایی فنی در اکثر جشنواره ها و همایش ­های سازمان از قبیل پیرغلامان حسینی، جشنواره بین المللی صدا ، جشنواره توسعه فناوری بصورت داخلی و در بحث برون مرزی، سیگنال رسانی و پشتیبانی فنی از عوامل تولید مثل مراسم اربعین حسینی از کربلا، مراسم حج تمتع، مراسم برائت از مشرکین و ....

تعمیرات و نگهداری ناوگان واحدهای سیار رادیویی و سیستم های استودیوی پرتابل جهت تامین نیاز بیش از 14 شبکه بر عهده بخش تعمیرات و نگهداری این امور می ­باشد .

با توجه به بکارگیری بسترهای نوین ارتباطی و راه اندازی بخش نودال در رپرتاژ ارسال  و دریافت از طریق streaming  بر روی  بستر دریافت IP کاملا توسط امور رپرتاژ صدا انجام می­ پذیرد.

نگهداری و بهره برداری فنی از استودیوهای رادیویی سازمان در خارج از مجموعه جام­ جم از قبیل استودیو رادیویی باغ موزه قصر ، باشگاه خبرنگاران رادیو جوان ،کانون ادبیات ،بازار موبایل وغیره نیز بر عهده این امور می­باشد.

از دیگر وظایف این امور نصب و راه اندازی استودیوهای پرتابل رادیو و استقرار واحد سیار بمنظور برنامه­ سازی و پخش زنده از مراسم مورد درخواست شبکه­ های رادیویی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اجلاس کشورهای جنبش عدم تعهد، اجلاس وحدت اسلامی، اجلاس کشورهای ­اسلامی،  اجلاس اوپک گازی و ویژه برنامه های دهه فجر، راهپیمایی ها ویژه برنامه­ های ماه مبارک رمضان و لیالی قدر و دیگر مناسبتهای ملی مذهبی رسانه ملی می باشد

همچنین هماهنگی و تعامل با شبکه های رادیویی و ارگانها و نهادهای مرتبط به منظور ضبط و پخش برنامه­ های درخواستی و هماهنگی با معاونت توسعه و فناوری در جهت تامین بخشی از نیازهای فنی و تامین تجهیزات مورد نیاز سیستم­ های پرتابل و واحدهای سیار برعهده این امور می ­باشد.

پشتیبانی فنی از کلیه برنامه­ سازان و گزارشگران رادیویی در برنامه­ سازی­های خارج سازمان

هماهنگی و پیگیری با واحد ترابری سازمان برای سرویس دهی مناسب و تعمیرات خودرویی واحدهای سیار برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در حمل و نقل واحد سیار و ایاب و ذهاب پرسنل رپرتاژ

پخش و ضبط برنامه­ ها در جلسات علنی مجلس و مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی نیز بر عهده این واحد می­باشد.

 

در ذیل اهم دلایل و تجهیزات و نوع کار ذکر می­گردد.

الف - رپرتاژ:(نگهداری و بهره ­برداری واحدهای سیار)

1- تعمیر و آماده نگه داشتن، کنترل، نظارت و سرویس روزانه، تنظیم و کالیبراسیون ادواری تجهیزات، کارشناسی و تشخیص عیوب فنی تجهیزات واحدهای سیار 
2-  بررسی و چک کردن کلیه تجهیزات واحدهای سیار قبل و پس از مراجعت به سازمان و برطرف نمودن عیوب احتمالی جهت استفاده بهینه تجهیزات در ماموریتهای بعدی .
3-  تامین لوازم یدکی مورد نیاز خاص در مورد تعمیرات تجهیزات واحدهای سیار .
4- تعمیرات مکانیکی تجهیزات منصوب در واحدهای سیار (تعمیرات ابزار دقیق ) توسط متخصصان واحد .
5- آموزش دائمی و آشنایی پرسنل فنی با تجهیزات فنی به لحاظ شرایط کار ویژه در این واحد و انجام وظایف محوله .
6-  اجرای صحیح دستورالعملها به جهت استفاده بهینه و کنترل کیفی تجهیزات فنی در جهت ارتقاء کیفیت برنامه های رادیویی .
7-  نصب و ارتقاء تجهیزات سیستمهای جدید در واحدهای سیار با توجه به نیاز برنامه سازان در برنامه ­های تولیدی و زنده 
8- تهیه گزارش کار روزانه و ارسال به مدیریت رپرتاژ
9- تعیین کادر فنی و تشخیص واحد سیار یا فرستنده متناسب با امکانات و نوع آفیش برنامه 
10-کارشناسی و بازبینی از محل برگزاری مراسم قبل از اعزام واحدهای سیار 
11- اعزام و استقرار واحدهای سیار برای تست اولیه معمولاً یک روز قبل از شروع مراسم صورت می­گیرد. که با توجه به شرایط و اهمیت  برنامه مثل مراحل چک و خنثی  72 ساعت قبل واحد سیار و تجهیزات فنی تحویل و استقرار می­یابند.
12-اجرای کلیه مراحل کابل کشی از واحد سیار تا جایگاه تعیین شده برای اجرای مراسم، ارسال مجدد سیگنال تست به نودال جام جم یا نودال پانزده خرداد و اطمینان از صحت کیفی سیگنال ارسال شده .
13- نظارت و کنترل دقیق عوامل فنی در جهت ارسال سیگنال پخش شده در طول برنامه و همچنین ضبط کلیه مراسم برگزار شده .
14- تهیه گزارش کار هر برنامه واحد سیار و ارسال به مدیریت رپرتاژ 
15- تبدیل منابع ضبط شده به مدیاهای مورد درخواست شبکه­ های متقاضی .

ب –پرتابل

این بخش کلیه وظایف فنی درخصوص نصب تجهیزات استودیوهای صدا در خارج از سازمان و ایجاد امکانات فنی به لحاظ برنامه­ سازی و صدا­رسانی در مکانهای مختلف مورد درخواست جهت برگزاری مراسم را بر عهده دارد .


1- تعمیر و آماده نگه داشتن، کنترل، نظارت و سرویس روزانه، تنظیم و کالیبراسیون ادواری تجهیزات، کارشناسی  و تشخیص عیوب فنی تجهیزات فنی واحدهای پرتابل.
2- بررسی و چک­ کردن کلیه تجهیزات واحدهای پرتابل پس از مراجعت به سازمان و برطرف نمودن عیوب احتمالی جهت استفاده بهینه تجهیزات در ماموریتهای بعدی .
3- تامین لوازم یدکی مورد نیاز­خاص در مورد تعمیرات تجهیزات واحدهای پرتابل .
4- تعمیرات مکانیکی تجهیزات منصوب در واحدهای پرتابل تعمیرات ابزار دقیق  توسط متخصصان واحد 
5- آموزش دائمی و آشنایی پرسنل فنی با تجهیزات فنی به لحاظ شرایط کار ویژه در این واحد و وظایف محوله .
6-اجرای صحیح دستورالعملها به جهت استفاده بهینه و کنترل کیفی تجهیزات فنی درجهت ارتقاء کیفیت برنامه ­های رادیویی .
7- نصب و ارتقاء تجهیزات سیستمهای جدید در واحدهای پرتابل با توجه به نیاز برنامه سازان 
8-تهیه گزارش کار روزانه و ارسال به مدیریت فنی رپرتاژ
9- تعیین کادر فنی و تشخیص واحد پرتابل متناسب با امکانات و نوع آفیش برنامه 
10- کارشناسی و بازبینی از محل برگزاری مراسم قبل از اعزام واحدهای پرتابل 
11- اعزام و استقرار واحدهای پرتابل برای تست اولیه معمولاً یک روز قبل از شروع مراسم صورت می­گیرد .و برای مراسمی که با توجه به حضور شخصیتهای سیاسی و مراحل چک و خنثی دارد تا 72 ساعت قبل از شروع مراسم 
12- اجرای کلیه مراحل کابل­کشی از واحد پرتابل تا جایگاه تعیین شده برای اجرای مراسم، و اطمینان از صحت کیفی تجهیزات فنی و استودیو مستقر شده

13-نظارت و کنترل دقیق عوامل فنی در جهت کیفیت فنی در طول برنامه و همچنین ضبط کلیه مراسم برگزار شده .
14- تهیه گزارش کار هر برنامه واحد پرتابل و ارسال به مدیریت رپرتاژ .
15- تبدیل منابع ضبط شده به مدیاهای مورد درخواست شبکه های متقاضی .
16- تصویر برداری و عکاسی از مراسم و برنامه­های مورد درخواست شبکه­ های مختلف معاونت صدا .

ج –هماهنگی:

 1-دریافت آفیش که به تایید مدیرکل فنی و مدیریت رپرتاژ صدا رسیده باشد .
 2-بررسی نوع درخواست متقاضی با توجه به تولیدی و زنده بودن برنامه و تخصیص واحد سیار، فرستنده سیار، سیستم استودیویی پرتابل سیستم پرتابل ضب ط یا سیستم کدر به آفیش مورد نظر
 3-هماهنگی با گروه برنامه ساز شبکه متقاضی جهت معرفی پرسنل فنی به نهاد یا ارگانی که محل اجرای مراسم و برنامه می باشد و در صورت نیاز گرفتن مجوز تردد (کارت شناسایی ویژه همان مراسم)
 4- هماهنگی کتبی با ترابری جهت ایاب و ذهاب به موقع پرسنل و تجهیزات 
 5-هماهنگی کتبی با نیروی انتظامی مستقر در سازمان به جهت اعزام به موقع سرباز محافظ 
 6-هماهنگی با حراست سازمان جهت اخذ مجوز خروج واحد سیار و اطلاع از محل برپایی مراسم .
 7- ابلاغ آفیش درخواست های شبکه به پرسنل فنی مورد نظر برنامه به جهت اطلاع از محتویات برنامه ، همچنین ابلاغ آفیش درخواست سیستم پرتابل به مسئول آن واحد 
 8-تهیه گزارش کار روزانه و ارسال به مدیریت رپرتاژ

با توجه به شرایط کاری بسیار متفاوت در خارج از سازمان و حساسیت بالای برنامه­ های تولیدی و پخش زنده­ مراسم­ ها در رپرتاژ پیگیری مواردکاری و ماموریتهای محوله لازم و انجام امور صدابرداری رپرتاژ در محورهای پرتابل و واحدهای سیار بصورت تخصصی انجام می پذیرد .

   واحدرپرتاژ فنی دارای واحد سیار رادیویی و سیستم استودیویی پرتابل و همچنین سیستمهای پرتابل ضبط و ارسال مستقیم صدا به تعداد 20 سیستم که به 14 شبکه رادیویی خدمات رسانی می­کند و باغ موزه رادیو، خانه رادیو، پشتیبانی از مراسم های فرهنگی مسجد بلال سازمان، پشتیبانی از مراسم و جشنوارهای صدا و سایر معاونت­ های سازمان(بنا بردرخواست)مراسم ­های موردی فرهنگی سازمان (توسط اداره­ کل امور رفاهی و اجتماعی )... را بر عهده می­ گیرد .

تیم­ های اعزامی برای هرماموریت با واحد سیار شامل 3 نیروی متخصص فنی اعم از : مهندس فنی، صدابردار وکارگرفنی می­باشد و در هر ماموریت با واحد پرتابل 3 نیروی  متخصص : مهندس فنی، صدابردار و تکنسین حضور دارند به همراه یک نفر سرباز نیروی انتظامی و راننده واحد سیار .

*لازم به ذکر است با توجه به استفاده از زیر ساختهای IT و استفاده از سیستمهای نوین ارتباطی برای ارسال و دریافت و سیگنال رسانی در شهر تهران و کلیه شهرستان های کشور و همچنین ماموریتهای برون مرزی معاونت صدا از قبیل (مراسم حج در کشورهای عربستان ، مراسم اربعین در کربلای معلی و پوشش مسابقات ورزشی و ...) و راه اندازی بخش دریافت سیگنال استریمینگ رپرتاژ در ساختمان شهدای رادیو نیاز به مهندسین نرم افزار و سخت افزار در واحد رپرتاژ وجود دارد .

*تجهیزات فنی رپرتاژ به دلیل اینکه بهره­ برداری از آن به صورت جلسه ­ای می­باشد لازم است یک نفر به عنوان انباردار متولی تحویل و دریافت آن باشد به دلیل قیمت بسیار بالای تجهیزات نیازمند تحویل به انباردار در جهت حفظ و نگهداری آن  می­باشد .

*به منظور بهره­ گیری تابلوهای برق ژنراتورهای واحدسیار و تعمیر و نگهداری برق پشتیبانی (ups)  و رگولاتورهای ولتاژ و سیستم تهویه واحدهای سیار به مهندس تاسیسات و کمک مهندس تاسیسات نیز نیاز است .

 

 

مدیریت فناوری اطلاعات


محدوده جغرافیایی، (با توجه به اهمیت این مدیریت در رسانه و مباحث روز مرتبط با آن) 

 • ساختمان شهدای رادیو(مستقیم)
 • ساختمان پخش جدید (مستقیم)اداری و اتوماسیون
 • ساختمان پخش قدیم (مستقیم)اداری و اتوماسیون
 • ساختمان پخش شیشه­ای (مستقیم)اداری و اتوماسیون
 • مرکز 15 خرداد (اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش)پشتیبانی غیرمستقیم
 • سرور روم آرشیو معاونت صدا (نرم افزار گنجینه)

 

شرح وظایف فناوری اطلاعات

 1- هماهنگی با سیاست­های کلی معاونت و تدوین برنامه راهبردی مدیریت IT  در جهت تحقق سیاست­ها

 2 – پیش برآورد بودجه سالیانه براساس پروژه­های تعریف شده و فعالیتهای جاری و ارائه آن به واحد آمار و اطلاعات جهت ارائه بودجه پیشنهادی اداره کل فنی صدا

 3-  اعلام دوره های آموزشی و تخصصی مورد نیاز پرسنل به واحد آمار و اطلاعات برای هماهنگی های لازم.

 4- تهیه گزارشات مستمر کاری جهت ارسال به اداره کل فنی صدا

 5- هماهنگی با مراجع سازمان در حوزه IT به جهت انتقال و پیاده سازی سیاستها ی یکپارچه در سازمان

 6- دریافت و پیاده سازی استانداردهای لازم در زمینه کیفیت و امنیت اطلاعات

 7- پیش بینی و برنامه ریزی نیازهای آتی مجموعه و پروژه های تعریف شده

 8- برنامه­ریزی جهت استفاده بهینه از داشته­های مجموعه و جلوگیری از موازی کاری به جهت حفظ منابع و امکانات در زمینه سیستم های فرآیندی ،اتوماسیون ،وب سایتها و سیستمهای نرم افزاری

 9- بررسی، ارزیابی، تحلیل و انجام درخواستهای زیرساختی و نرم افزاری

 10- تهیه RFP  و  LOM   برای نیازهای سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه

 11- ایجاد بستر مناسب و ارایه سرویس­های به روز مرتبط با حوزه رسانه های نوین و آماده سازی زیرساخت لازم برای حضور و فعالیت معاونت صدا در این حوزه

  13- پیاده سازی و نگهداری سیستم های امنیت اطلاعات و ارتباطات


شرح فعالیتهای نرم افزار:

 • بررسی و الویت بندی و ارایه پیشنهاد های اجرایی برای طرحهای درخواستی بر مبنای سیاست­های معاونت و شرح وظایف
 • تحلیل نیازهای اعلام شده از سوی واحدهای معاونت و بررسی چگونگی پیاده سازی آن
 • تست، تحویل گیری، نگهداری و پشتیبانی وBack up گیری سامانه های جدید نرم افزاری
 • نظارت بر حسن اجرای پروژه های نرم افزاری بر اساسRFP وآیین نامه های سازمانی
 • بررسی و تست نرم افزارها از نظر امنیت و ساختار برنامه
 • دریافت و نگهداری مستندات طراحی، نصب و نگهداری و رفع اشکال نرم افزارها
 • ورود به حوزه رسانه های نوین و بررسی و احصاء و ایجاد اپلیکیشن ها و ابزارهای مورد نیاز حوزه تولید و انتشار در بستر فضای مجازی
 • ایجاد ابزارهای تعاملی در حوزه رسانه های نوین برای ارائه محتوی بر روی پلتفرم موبایل
 • آموزش مستمر و بروز پرسنل جهت آشنایی با ابزارهای تولید حوزه مجازی و ارتقاء دانش برنامه نویسی

نمونه هایی از پشتیبانی و نگهداری و بروز رسانی نرم افزاری­ در معاونت:

 1. اتوماسیون تولید و پخش:استودیوهای تولید، باکسهای ادیت، باکسهای مستقر در شبکه­ها(تولید)واستودیوها و اماکن پخش(مستقر در پخشهای جدید، قدیم، شیشه­ای و تولید ساختمان شهدا

 1. سیستم­های فرآیندی) (Bpms معاونت شامل : سرورهای نرم­افزاری ­و پشتیبانی از ­اداره­کل­ برنامه ریزی و امور مالی

 2. سرورهای وب معاونت صدا شامل 22 وب سایت و زیرسایت شبکه­ها به همراه پرتال اصلی معاونت و سایت رادیو مستقر در نودال دیتای سازمان.(Back up گیری و....)

 3. ایجاد سرویسهای نرم­افزاری لازم در راستای ایجاد بسترهای مورد نیاز برای جذب مخاطب در فضای مجازی و رسانه­های مکمل) Application mobile و" رادیو 2 "و" پیامک" و سرویسهای تایم شیفتینگ)


   شرح وظایف سخت افزار :

 • پشتیبانی، نگهداری و نظارت بر عملکرد سخت افزاری، نرم افزاری
 • ارائه سرویسهای حوزه فناوری اطلاعات به کاربران از طریق استقرار سامانه HELP DESK و ایجاد سرویس پاسخگویی سیستمی به مراجعات سیستمی، تلفنی و حضوری
 • تهیه شناسنامه و بانک اطلاعات تجهیزات سخت افزاری شامل کلیه رایانه ها و دستگاههای جانبی
 • انجام خدمات برای دستگاهها و تجهیزاتی که در داخل واحد قابل تعمیر نباشد.
 • جمع آوری و سازماندهی استانداردهای مرتبط با حوزه سخت افزار
 • ارائه گزارش کار فردی و دوره ای از فعالیت واحد بر اساس برشهای مختلف اطلاعاتی
 • پشتیبانی از واحد فنی تولید و استودیوهای مربوطه، فنی پخش، رپرتاژ و نظارت اداره کل فنی صدا به لحاظ سخت افزاری و نرم افزارهای کاربردی
 • انتخاب، تهیه و پیاده سازی نرم افزارهای پایه (سیستم عامل) و نرم افزارهای کاربردی (شامل نرم افزارهای تخصصی صدا و نرم افزارهای با کاربری اداری و...)

 

 نمونه هایی از پشتیبانی و نگهداری و بروز­رسانی تجهیزات سخت افزاری از:

 1. پشتیبانی از کامپیوترهای اداری، در حدود 2800 دستگاه شامل رایانه­های ­اداری( (office و اتوماسیون تولید و پخش

 2. پشتیبانی و نگهداری چاپگر رنگی سیاه و سفید(600 دستگاه)

 3. پیاده سازی سامانه ثبت و پاسخگویی در خواست سرویس بر روی وب سایت فنی صدا


شرح وظایف بخش شبکه و زیر ساخت

 • نگهداری و گسترش شبکه زیرساخت ارتباطی داخلی معاونت
 • نگهداری و گسترش شبکه ارتباطی با مراکز مرتبط با معاونت صدا در خارج از جام جم
 • راه اندازی و نگهداری سیستم ها و سرویس های تحت شبکه مثل  وب ،پست الکترونیک ،پورتال و....
 • مدیریت، نگهداری، پشتیبانی و نظارت بر صحت توزیع و استفاده از پهنای باند اینترنت و ترافیک شبکه
 • ایجاد سیستم مانیتورینگ کاربران و بررسی و پیگیری اختلالات و نفوذهای احتمالی در شبکه
 • ایجاد و نگهداری سیستم پویش کنترل و نظارت بر شبکه به لحاظ آدرسIP ،OS  ، پورت­های شبکه و دیگر فعالیتها
 • مانیتورینگ شبکه LAN  معاونت صدا
 • ارائه طرح و راهکار جهت بهینه سازی و بالا بردن سطح امنیت و ارتقاء وضعیت سرور روم معاونت صدا
 • ایجاد سیستم نظارت و مانیتورینگ اتاق سرور و مرکز داده و زیر ساخت سوییچینگ شبکه LAN ساختمان شهدا
 • آماده سازی و راه اندازی سرویسهای مرتبط با مجازی سازی (Virtualization) ) جهت استفاده بهینه از منابع و سخت افزارهای موجود
 • نظارت بر کار پیمانکاران حوزه زیرساخت وشبکه
 • نصب و پیاده سازی و نگهداری آنتی ویروس مناسب مورد تایید مراجع سازمانی و منطبق با نرم افزارهای کاربردی و فرآیندی واتوماسیون تولید و پخش
 • پیگیری و ایجاد ارتباط جدید با مراکز مرتبط با معاونت (فیبرنوری و دیتاو.....)
 • به روز رسانی و پشتیبانی سرویس اینترنت مراکز فرعی مثل ساختمان تابان و اردلان
 • پیگیری و ایجادسرویسهای جدیدارتباطی جهت انتقال سیگنال صداودیتا برای معاونت صدا(ویدئو کنفرانس و پخش زنده و....)

 

 نمونه هایی از پشتیبانی و نگهداری شبکه معاونت صدا

 1. نگهداری سرورشامل اتوماسیون­تولید وپخش اداری، اطلاعات­و­برنامه­ریزی،آنتی­ویروس ­وآرشیو(گنجینه) در مجموع 45 دستگاه بهمراه 15 دستگاه(storage)و 8 دستگاه سرور وب معاونت و شبکه­ها.
 2. نگهداری سوئیچ شبکه ساختمان شهدای رادیو : 1دستگاه سوئیچ مرکزی­)6500سیسکو( و74 دستگاه سوئیچ و 24 پورت که­ شامل"1200" نود اینترنت،" 400" نود اتوماسیون تولید وپخش
 3. رک­های ساختمان شهدا: 11 اتاق رک در طبقات، 1نودال مرکزی با 9 رک
 4. پیاده سازی و نگهداری انتی ویروس کاسپرسکی اوریژینال در دو بخش اتوماسیون(250 کلاینت)و اینترنت (1500 کلاینت)
 5. پشتیبانی و نگهداری و بروز­رسانی تجهیزات شبکه

بخش آمار و اطلاعات فنی صدا


شرح فعالیت­ها:

 • الف) کنترل و نظارت بر برآورد شیفت­های پخش­،کنترل و تطبیق مجوزهای قطعی (بررسی و تطبیق و تأیید مجوز پرداخت و صدور مجوزتسویه حساب نهایی) با توجه به خاص بودن مجوزهای قطعی پرداخت در اداره­ کل فنی هرکدام مدیریت­ ها در نوع خاص خود بررسی تأیید می­شود

  • مدیریت صدابرداران پخش: کنترل و تطبیق میزان موظفی ­ها ورده­ ها و نرخ­ها و نوع شیفت­ ها و تطبیق لوح­ شیفت­ باعوامل(صدابرداران)، تاریخ­ها­ی شیفت­ عوامل­ وکد برآوردها­،­ شیفت­ های­ کشیک­ و ­رزرو، برآوردهای برنامه­ های زنده­ ­وکنترل با کنداکتورشبکه ­ها اعمال نرخ های برنامه ­زنده­ در شیفت­ ها­ و نرخهای عنوان شغلی متصدی صدا،در شیفت پخش جام جم و شیشه­ای­ بالغ بر1953 شیفت در ماه و 316 ساعت پخش برنامه در روز با برنامه های شیفت زنده و کشیک در مجموع داریم و مرکز فنی 15 خرداد با یک شبکه رادیویی نمایش 24 با داشتن تولید و پخش و فنی با 93 شیفت فنی و 124 شیفت پخش نمایش به این مجموعه اضافه می­گردد.

  • فنی پخش: کنترل و تطبیق میزان موظف عوامل پخش ساختمان­ شیشه­ ای(نودال و استودیوها)و ساختمان9 دی، کنترل و تطبیق پایه حقوق­ها و رده­ها و نرخ شیفتها در روزهای عادی و ویژه(تعطیل)وکنترل تاریخ­ها با لوح شیفت­های پخش (در ساختمان 9 دی و شیشه­ای) از نظر تعداد نیروی انسانی در شیفت و کنترل­ میزان حضورپرسنل با سیستم حضور و غیاب با مجوز قطعی­های پرداخت

  • صدابرداران تولید:کنترل وتطبیق میزان موظف عوامل، پایه حقوق­ها، رده­ها و نرخ شیفتهای روزهای عادی، ویژه (تعطیل)،کنترل و تطبیق با آفیش استودیوها وکنترل با میزان حضورپرسنل در سیستم حضور و غیاب و کنترل­تاریخ­ها با میزان آفیش صدابرداران در ماه.

  • رپرتاژ :کنترل و تطبیق میزان موظف عوامل، رده­ها و پایه حقوق­ها، میزان ساعات برآورد مأموریت­ها و نگهداری و تعمیرات و رزرو عوامل رپرتاژ وکنترل میزان حضورتاریخ­ها­ی افراد با توجه به آفیش­ برنامه­­ها

  • کنترل و تطبیق­شیفت و برآوردهای قطعی پرداخت افرادکمکی برای واحدهای مختلف فنی از نظر هم­پوشانی (1 نفر در ماه برای 3 مدیریت ممکن است شیفت­پر­کند)(تعیین پایه حقوق و نرخ شیفت و تعیین رده­ و اعمال آن در مجوزهای قطعی)

* با توجه متفاوت بودن میزان موظفی مدیریت­های مختلف اداره­کل­فنی صدا این واحد نسبت به بررسی و تأیید آن اقدام مینماید .


 • ب) تهیه گزارشهای ماهانه و موردی و مناسبتی از مدیریت­های فنی(نوع و جنس گزارشات هر واحد متفاوت است ) و ارسال به مدیرکل محترم فنی و مبادی ذیربط

  • کنترل میزان موظفی­های نیروهای فنی غیر برآوردی ( ستادی و مشمول اضافه­ کار)

  • انجام امورکلیه ­مسائل مربوط به نیروی انسانی اعم از" رده" و "تغییر وضعیت همکاری" و" تغییر عنوان شغلی"، "تطبیق با الگو" و" نظام مشاغل سازمان "و......

  • تهیه "برآورد نیروهای انسانی ستادی" و "صدور مجوز قطعی پرداخت ماهانه "

  • کنترل و تطبیق تعهدات تولید سالانه ­شبکه­ها (ابلاغی از اداره­کل برنامه ریزی و امورمالی) با میزان آفیش استودیوها.

  • بررسی نیازهای اداره­کل فنی در خصوص سیستم­های عملیاتی و اطلاعاتی و ارائه پیشنهاد طراحی و توسعه سیستم­های عملیاتی به اداره­کل برنامه ریزی و امورمالی صدا.

  • همکاری با اداره­کل برنامه ریزی و امورمالی معاونت صدا درامر بررسی و ارزیابی بازنگری استانداردها، نرخ­ها و شاخص­های مورد عمل در اداره­کل فنی صدا و پیشنهاد ارتقاء و روز آمدکردن آن­ها .

  • پیگیری و نظارت برحسن اجرای استانداردها، شاخص­ها.....وسایر دستورالعمل­ها و بخشنامه­های ذیربط

  • همکاری با اداره­کل برنامه ریزی و امورمالی درشناسایی مسائل و مشکلات نظام­ها و روش­های جاری برنامه­ریزی و ارائه راه حل­های مناسب.

  • بررسی و تجزیه تحلیل سیستم جهت تولید نرم افزار به مدیریت فناوری اطلاعات

  • بررسی و تجزیه­و تحلیل و آسیب­شناسی ساختار سازمانی، شرح وظایف و الگوی نیروی­انسانی شبکه و انعکاس گزارش آنها به اداره­کل برنامه ریزی و امورمالی صدا.

  • سازماندهی فعالیت­ها و تشکیل ستادهای کاری براساس دستورالعمل ابلاغی معاونت برنامه­ریزی و منابع مالی برای افزایش کیفیت مدیریت (بهره­وری منابع) فعالیت­های اثر بخش­واقدامات لازم در اداره­کل فنی­گرد­آوری و طبقه­بندی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی کمی عملکرد اداره­کل­فنی.

  • ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز در اداره­کل فنی.

  • ارائه گزارش عملکرد موظف عوامل فنی اداره­کل در چارچوب مصوبات و استانداردهای موجود.

  • ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت اداره­کل فنی به صورت سالیانه.

  • اجرای امور کارشناسی اداره­کل فنی و مشارکت در امور کارشناسی با اداره­کل اداره­کل برنامه ریزی و امورمالی صدا .

  • تهیه و تنظیم بودجه سالانه اداره­کل فنی و گزارشات مربوط به عملکرد بودجه.

  • بررسی و تأیید موظفی پرسنل فنی برای امور اداری جهت ارتقاء(رده)شغلی.

  • بروز رسانی اطلاعات نیروی انسانی برای صدور مجوزها و تغییر رده­ها و....

  • بررسی تعهدات برونسپاری سالانه شبکه­ها با آفیش استودیوها و تأییدیه قرارداد جهت امضاء قبل و بعد از تولید برنامه­ها.

  • شرکت درجلسات مختلف اداره­کل برنامه ریزی و امورمالی و اداره­کل فنی­حوزه­صدا بمنظور هماهنگی امور اجرایی اداره کل فنی صدا

  • طراحی، تولید و نگهداری و مدیریت پورتال اطلاع رسانی اداره کل فنی صدا.

  • بررسی و تائید انجام کار پرسنل ستادی اداره کل و ارائه گزارش آن به مدیرکل محترم فنی صدا

  • تهیه و جمع بندی لیست پاداش و بهره وری عوامل بصورت ماهانه و سه ماهه جهت تائید و ارسال آن به اداره کل برنامه ریزی و امورمالی

  • تهیه کلیه پیش نویس نامه­های مربوط به پرسنلی و اداری کارکنان و ارائه آن به مدیر کل محترم فنی صدا.

  • هماهنگی امور مربوط به تخصیص مکان در اداره کل فنی صدا با اداره­کل برنامه ریزی و امورمالی.

کمیته تخصصی فنی


اعضای کمیته با نظر مدیرکل فنی صدا انتخاب می گردند، که برخی از اهداف کلی کمیته به شرح زیر می­باشد:   

 1. نظارت برکیفیت فنی و صدابرداری برنامه­ سازی درفرایند تولید تا پخش.

 2. آسیب­شناسی علل و عوامل موثر درکاهش کیفیت فنی برنامه­ها.

 3. ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاسطح کیفیت فنی و صدابرداری برنامه­ ها.

 4. بررسی و ارزشیابی و تعیین صلاحیت حرفه­ای صدابرداران.

 5. بررسی و ارزشیابی و تعیین صلاحیت تخصصی کادر فنی.

 6. نظارت و ارزیابی کیفیت فنی و صدابرداری برنامه­های برگزیده ارسالی به جشنواره­های خارجی.

 7. بررسی و ارزشیابی صدابرداران و کادر فنی جهت معرفی به جشنواره­ های مربوطه.

 8. ارتقاء وضعیت شغلی صدابرداران و کادر فنی.

 9. ایجاد انگیزه­ کاری.

 10. استفاده بهینه ازتجهیزات.

 11. ترفیع صدابرداران وکادر فنی.

 12. بررسی نیازهای آموزشی فنی و صدابرداری.

 13. آسیب­ شناسی براساس نتایج حاصله از ارزیابی­ های انجام شده از فنی و صدابردار.

 14. آسیب­ شناسی براساس موارد ارجاعی و تهیه گزارش­های 6 ماهه از آسیب­شناسی

اعضا جلسات لزوما ثابت نبوده و مسئولان و کارشناسان مختلف سازمان بمنظور بررسی اشکالات و تصمیم جهت رفع آن در جلسات حضور خواهند داشت